Ekoškola pro MŠ

Naše mateřská škola se ve školním roce 2016/ 2017 přihlásila do Mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Sedm kroků umožnuje, aby děti měnily prostředí školy a své návyky a aby celá škola byla šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. Hlavním předpokladem smysluplnosti programu je vlastní aktivita dětí . Důležitá je spolupráce s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. 

CO OD PROGRAMU OČEKÁVAT

- mateřská škola, která má již v oblasti environmentální výchovy zkušenosti, využije program především jako metodické vedení

- mateřská škola získá návod, jak činnosti v oblasti ekologie a environmentální výchovy zařadit do školního vzdělávacího programu

- po úspěšném naplnění kritérií programu Ekoškola můžeme získat mezinárodní titul, který se symbolizuje mezinárodní zelenou vlajkou

EKOŠKOLA KROK ZA KROKEM

- první krok - Sedm kroků Ekoškoly:

SedmkrokuEkoskoly.odt

- druhý krok - Analýza:

Analyza.odt
 

- třetí krok - Plán činností:

Plan cinnosti-web.odt

- čtvrtý krok - Sledování a vyhodnocování

- pátý krok - Environmentální výchova ve výuce

- šestý krok - Informování a spolupráce

- sedmý krok - Ekokodex:

Ekokodex.odt

TÉMATA EKOŠKOLY

Jídlo
Odpady
Prostředí
Voda
 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020

Ekoskolka-ohlednutizaskolnimrokem.odt

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

EKOŠKOLKA
 
„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“
 
-S láskou a radostí ukazovat dětem kladný vztah k životnímu prostředí, k našemu domovu. Ukazovat dětem, jakou mocí vládnou a co jsou schopné i malými krůčky změnit.
Motivovat je k tomu, aby samy chtěly objevovat a řešit.
 

 

1. setkání

1.10.2019
1.setkaniekoskolka.odt  
 

2. setkání

2.zapis-15.10.web.odt


3. setkání

12.11.2019
3.setkanie-ekoskolka.odt

4. setkání

4.setkani-zdobenistromku.odt

 

5. setkání

5.setkani-planujemezmenu.odt

 

6. setkání

 

6.setkani-ekoskolka.odt

7. setkání
 

7.setkaniekotymu.odt

8. setkání

8.setkani-ekoskolka.odt

 

IMG_20191113_084502.jpgIMG_20191113_084443.jpg
SETKÁNÍ EKOTÝMU RODIČŮ S TVOŘENÍM
 

 IMG_20191112_154504.jpg
 

STROMY DĚTÍ MŠ JAHODNICE

V rámci projektu ekoškolka s vybraným tématem PROSTŘEDÍ vymýšlely děti, jak bychom mohli obohatit naše prostředí. Naši žáci přišli s mnoha nápady, které postupně realizujeme. Jedním z nich bylo vysázet ovocné stromy na školní zahradě a alespoň jeden strom na veřejném prostranství.
Tento úžasný dětský nápad jsme se rozhodli zrealizovat, protože ho vnímáme jako ideální příležitost k tomu podpořit děti v jejich vlastní aktivitě a ukázat jim, že i malými kroky, jako je zasazení stromu, se dá docílit dlouhodobé a významné změny pro naše prostředí, tedy jak pro přírodu, tak i pro nás – spolupráce a vědomí toho, že v tom nejsme sami.


Na stromky vybíráme peníze na třídách a také jsme založili veřejnou sbírku, aby tento krásný nápad dětí mohl podpořit každý, kdo v tom vidí smysl. Sbírka bude ukončena na konci února.
Veřejnost informujeme o naší sbírce prostřednictvím článku v Listech Prahy 14 a prostřednictvím letáčků.


Také se můžeme těšit ze zájmu a podpory rodičů, kteří nám kromě jiného zprostředkovali prostor k vysazení stromu a spolupráci s organizací Lesy hlavního města Prahy, která nám poradí, které stromy ideálně vysadit a při finální akci nám pomůže s výsadbou. Dále nám velice pomohli rodiče, kteří se ujali iniciativy a rozvěsili letáčky po okolí. Proto velké DÍKY všem rodičům!


Věříme, že vysazený strom na veřejnosti propojí místní obyvatele a pro děti bude i po odchodu z MŠ symbolem spolupráce a toho, že i malými kroky se dá dosáhnout velkých změn, že vlastní péče o své prostředí má smysl. Především to ale už navždy bude jejich strom- výsledek jejich úsilí a spolupráce.

 

Na třídách probíhala anketa, které stromy by děti na zahradě nejraději měly a výsledkem je TŘEŠEŇ, JABLOŇ A HRUŠEŇ.
V blízké době k nám dorazí odborník z organizace Lesy hlavního města Prahy, který s námi prokonzultuje ideální místo a druh stromů k výsadbě.

Finální akci plánujeme na Den Země tedy na 22.4.2020, v tento den tedy proběhne slavnostní zasazení stromů, zazpívá nám náš sbor a dáme si i něco dobrého na zub. Na tuto akci vás srdečně zveme! Bližší informace k akci uvedeme na stránkách a budeme informovat prostřednictvím letáků.

 S projektem STROMY DĚTÍ MŠ JAHODNICE jsme se přihlásili do soutěže pořádané projektem Srdce s láskou darované – Pomáháme Zemi (veřejné hlasování od 5.2.2020 na stránkách www.srdceslaskoudarovane.cz a soutěže s Ikeou. Proto prosíme každého, koho naše aktivita osloví, aby dal našemu projektu hlas.

ARCHIV = HISTORIE NAŠEHO EKOTÝMUNAŠE SCHŮZKY:

Ekotým pro děti - 27. 3. 2018
Ekotým pro rodiče - 26. 3. 2018 - zrušeno
Ekotým pro děti - 20. 2. 2018
Ekotým pro děti - 23. 1. 2018
Ekotým pro děti - 22. 11. 2017
Ekotým pro děti - 30. 10. 2017
Ekotým pro rodiče - 24. 10. 2017
Ekotým pro rodiče a děti - 22. 5. 2017
Otvírání zahrady - 4. 5. 2017
Dětský Ekotým – 5. 5. 2017
Setkání dětského Ekotýmu den 27.3. 2017
Setkání Ekotýmu rodičů 27.3. 2017

DRUHÉ TÉMA PRO NÁŠ EKOTÝM
Odpady

Děti se seznámí s principem 3xR (Reduce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co znamená předcházet vzniku odpadu, a pátrají, co pro to ve školce dělají a co by se ještě dalo dělat. Pracují s odpadovým materiálem a vužívají ho k tvůrčí činnosti. Zjišťují, proč je dobré odpad třídit a co se s vytříděným odpadem dále děje, jaký odpad se třídí ve škole a jaký by ještě bylo možné třídit. Seznamují se s tím, kde jsou koše na odpad umístěné, mohou hodnotit vhodnost jejich umístění a navrhují možná označení košů a tvorbu informačních materiálů o třídění ve škole pro ostatní.

 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - TÉMA: ODPADY

Dětský Ekotým – 4. 4. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 4. 4. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)


Na této schůzce děti vyráběly označení tentokrát na tašky, do kterých třídíme odpad - plasty. Děti vystřihaly z plastu kytičky a další ozdoby.

Zapsala: L. Bulantová
Dětský Ekotým – 21. 3. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 21. 3. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Na této schůzce děti vyráběly označení na tašky s tříděným odpadem. Děti vytvořily a přilepily na tašky s papírem - papírové lodičky, čepičky a šipky. Teď už i naši nejmenší poznají, co kam patří.

Zapsala: M. Mikulenčáková
Dětský Ekotým + schůzka Ekotýmu rodičů + Jarní tvořivá dílna – 5. 3. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu, schůzky Ekotýmu rodičů a jarní tvořivé dílny ze dne 5. 3. 2019 

V úterý 5. 3. 2019 se potkala schůzka Ekotýmu rodičů a dětí opět s tvořivou dílnou, tentokrát s jarní tématikou. Děti z Ekotýmu představily všem svoji práci, tzn. pravidla Ekotýmu a úkoly, které nás čekají do konce školního roku. Následně byla naplánována jarní akce na zahradě pro rodiče a děti. Stanoviště za Ekotým v tento den bude zajišťovat na zahradě paní Hajchlová a paní Heranová. Když bylo za Ekotým vše řečeno, tak se rodiče i děti pustili do velkého tvoření.

A že bylo co tvořit:
- náušnice ve tvaru kytiček
- jarní květiny z ubrousků a špejlí
- obrázky jarních květin 
- a k tomu květiny z přístroje Big Shot a vyřezávací šablony

Za doprovodu písniček J. Uhlíře a Z. Svěraka nám šla práce dobře od ruky.

Zapsala: L. Bulantová

Dětský Ekotým – 7. 2. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 7. 2. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Rekapitulace plánu činností.
Rekapitulace pravidel Ekotýmu.
Děti určily termíny splnění jednotlivých úkolů.
Kontrola tříděného odpadu na třídách.
Plán na příští schůzku - výroba označení na tašky s tříděným odpadem.

Zapsala: M. Mikulenčáková

Dětský Ekotým – 24. 1. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 24. 1. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Procházka kolem školky. Děti z Ekotýmu se seznamují s kontejnery na tříděný odpad v okolí MŠ. Opakují si, na jaký odpad je který kontejner, kdo odpad odváží a co se s tříděným odpadem následně děje.

Zapsala: M. Mikulenčáková
Dětský Ekotým – 9. 1. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 9. 1. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu+koordinátorky)


Vytvoření plánu činností na tento rok:
1) Využíváme ve školce důkladně papír? Na jaké účely? 
Řešení: začneme využívat papír z obou stran, budeme používat papír na další tvoření - lodičky, čepičky, šipky...
2) Využíváme ve školce znovu odpady? Jakým způsobem? 
Řešení: výtvarná dílna - květináče z petlahví
3) Máme koše na tříděný odpad označeny popisky tak, aby jim děti rozuměly? 
Řešení: namalovat obrázek, vytvořit výrobek a nalepit na koše s tříděným odpadem
4) Zjišťujeme, zda je odpad správně vytříděný? 
Řešení: zástupci třídy budou kontrolovat tříděný odpad na jednotlivých třídách

Splnění úkolů - viz. nástěnka PLÁN ČINNOSTÍ

Pravidla Ekotýmu: 
společně vytváříme pravidla Ekotýmu
Úkoly: 
- David namaluje pravidlo - Chráníme životní prostředí
- Zoránek a Štěpán namalují - Pusinkové pravidlo
- Esinka namaluje pravidlo - Přemýšlíme a říkáme své nápady
- Lucinka namaluje pravidlo - Když někdo mluví, ostatní poslouchají

Zapsala: M. Mikulenčáková


Dětský Ekotým + schůzka Ekotýmu rodičů + Vánoční tvořivá dílna – 27. 11. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu a Vánoční tvořivé dílny ze dne 27. 11. 2018 

V úterý dne 27. 11. 2018 jsme poprvé propojili naše společné schůzky Ekotýmu rodičů a dětí s vánoční tvořivou dílnou. Na úvod přivítaly děti z Ekotýmu všechny přítomné a krátce popsaly společnou práci za uplynulé dva měsíce. Následně jsme představili všem rodičům a dětem novou koordinátorku a velkou posilu našeho Ekotýmu - paní učitelku Moniku Mikulenčákovou. Rodičům byl také představen plán činností na tento rok. A pak již vypuklo velké vánoční tvoření. Za pomoci přístroje Big shotu a dětské fantazie vznikla neuvěřitelně krásná vánoční přání a výzdoba. Celou tvořivou dílnu provázela pohodová nálada.

Zapsala: L. Bulantová
Dětský Ekotým – 20. 11. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 20. 11. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

S dětmi vybarvujeme obrázky k Analýze a připravujeme se na druhý krok Ekoškolky, kterým je PLÁN ČINNOSTÍ. Malujeme obrázky, které vystihují naše plány a termíny, tvoříme z vytříděného papíru vlaštovky a lodičky.

Zapsala: L. Bulantová
Dětský Ekotým – 6. 11. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 6. 11. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Na této schůzce jsme s dětmi přistoupili k prvnímu kroku Ekoškolky - kterým je ANALÝZA. Děti zjišťovaly silné a slabé stránky v naší mateřské škole. Zkontrolovali jsme umístění košů na tříděný odpad ve třídách a dalších prostorech. Při návštěvě školní kuchyně jsme se informovali na balení a množství potravin, které paní kuchařky objednávají. Následně jsme společně vytvořili přehlednou analýzu k tématu Odpady a vyplynuly nám 4 úkoly pro tento rok. 

Zapsala: L. Bulantová
Dětský Ekotým – 16. 10. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 16. 10. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

První schůzka dětského Ekotýmu pro rok 2018/2019 byla věnována představení nových dětí a uvedení tématu pro tento rok, kterým zůstává téma - Odpady.
Děti si zopakovaly co vše je možné třídit, dále jaké barvy mají kontejnery na tříděný odpad a kde jsou v nejbližším okolí umístěny. 

Zapsala: L. BulantováŠKOLNÍ ROK 2017/2018

AKCE PRO RODIČE A DĚTI NA ZAHRADĚ - 25. 4. 2018
Stejně jako každý rok, tak i letos v dubnu, jsme s dětským Ekotýmem připravili akci  pro rodiče a děti na školní zahradě. Odpoledne plné her, hádanek (nejen pro děti), soutěží a odměn provázelo slunečné počasí. Děti a jejich rodiče čekalo na zahradě 5 stanovišť.  U prvního úkolu děti rozřazovaly barevná víčka a následně z nich poskládaly obrázky. U druhého stanoviště jsme třídili odpad do čtyř kontejnerů. Třetí stanoviště zahrnovalo zdravé a nezdravé potraviny. A další úkol spočíval v tom, že  si děti vybraly jeden obrázek z pexesa a následně tento obrázek namalovaly křídou na náš chodník. Rodiče mezi tím mohli hádat, jak dlouho se rozkládá např. - sklo, papír, jablko, pomerančová kůra, žvýkačka atd. Poslední stanoviště bylo za odměnu. Zde jsme ochutnali tmavé a světlé pečivo, makovec a další dobroty z pekárny, která dováží produkty do naší školky. Na závěr děti dostaly spoustu odměn. Odpoledne plné zábavy a her nám uteklo jako voda. Dětskému Ekotýmu se společně s pedagogickým sborem a všemi zaměstnanci školky podařilo připravit další příjemnou akci.

Zapsala: L. Bulantová

Ekologické dopoledne – 24. 4. 2018 
Dne 24 . 4. 2018 jsme připravili na zahradě akci pro děti zaměřenou na správné třídění odpadu. Každé dítě si tento den přineslo s sebou do školky plastovou láhev. Na zahradě jsme pet láhve naskládali na jedno místo a vznikla nám z nich velká hromada. Poté jsme pet láhve vzali, uvolnili víčko a sešlápli. Během okamžiku se z velké hromady plastových láhví stala malá hromádka, která se bez problémů vešla do jednoho žlutého kontejneru na plasty. Tak jednoduché to je, když chceme správně třídit odpad.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 27. 3. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 27. 3. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

V úterý 27. 3. 2018 dostaly děti z Ekotýmu pracovní list, kde měly správně vybarvit kontejnery na tříděný odpad a škrtnout vše, co do tohoto kontejneru nepatří. Všechny děti vypracovaly list bezchybně. Na závěr schůzky jsem se společně naučili básničku "Tříděný odpad". Další schůzka Ekotýmu pro děti bude věnovaná přípravě Akce na školní zahradě.

Zapsala: L. Bulantová


Schůzka Ekotýmu rodičů – 26. 3. 2018 
Schůzka Ekotýmu rodičů byla zrušena z důvodu vysoké omluvenosti účastníků.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 20. 2. 2018
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 20. 2. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

V úterý 20. 2. 2018 se konala již pátá schůzka našeho dětského Ekotýmu. Děti si vystřihly a vybarvily kontejner na tříděný odpad a přiřadily k němu obrázky jednotlivých druhů tříděného odpadu. Na závěr schůzky jsme se společně u klavíru naučili písníčku "Třídíme odpad". Byla to veselá a tvořivá schůzka.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 30. 1. 2018
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 30. 1. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Na schůzce Ekotýmu, která se konala v úterý 30. 1. 2018 děti dodělaly své originální výtvory z tříděného odpadu. Využili jsme i vodové a temperové barvy. Na závěr schůzky jsme si zopakovali proč je důležité třídit odpad a jaký odpad třídit můžeme. Další schůzka dětského Ekotýmu se bude konat 20. 2. 2018.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 23. 1. 2018
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 23. 1. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Úterní schůzku dětského Ekotýmu jsme věnovali tvoření. Společně s dětmi jsme použili veškerý tříděný odpad a pustili jsme se do tvoření. A tak během chvilky vznikl z jedné čtvrtky a prázdné krabičky od kapesníků domeček. Z brčka, polystyrenových kuliček a kusu plastové lahve děti vytvořily na barevný výkres krásné kytičky. Nápadů bylo hodně a vše co děti vytvořily bude k vidění na nástěnce Ekoškolky.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 22. 11. 2017
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 22. 11. 2017 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Ve středu 22. 11. 2017 se konala druhá schůzka dětského Ekotýmu. Společně jsme se byli podívat po okolí školky a hledali jsme barevné kontejnery na tříděný odpad. Velké baravné kontejnery jsme našli na parkovišti poblíž naší MŠ. Připomněli jsme si, co všechno můžeme třídit a kam dále putuje odpad z těchto kontejnerů. Došli jsme se také podívat, kde schraňujeme sběr papíru u nás ve školce. Na školní zahradě jsme našli kompost a povídali jsme si o tom, co do něj patří a co ne. Na závěr schůzky jsme zjišťovali, kde máme ve třídách umístěné koše na tříděný odpad. Zkontrolovali jsme i naší školní kuchyni. Pozitivní zjištění bylo, že ve všech třídách i v kuchyni odpad třídíme.

Zapsala: L. BulantováDětský Ekotým – 30. 10. 2017
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 30. 10. 2017 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Téma schůzky – Odpady:

V úterý se konala schůzka dětského Ekotýmu. Dětem bylo představeno téma pro tento školní rok - ODPADY. Společně jsme si odpověděli na tyto otázky: 

Co to vlastně odpad je a jak vzniká?

Proč je důležité odpad třídit?

Jaké odpady můžeme třídit? 

Co všechno třídíme u nás ve školce? 

Kde jsou ve třídách umístěné koše na tříděný odpad? 
 


Na závěr schůzky děti hravě zvládly roztřídit do barevných košů připravenou hromádku odpadu, ve které byly plastové a skleněné láhve, papíry, nápojové kartony, krabice, obaly, atd. 
Další schůzka Ekotýmu pro děti je náplanována na 21. 11. 2017.


Zapsala: L. BulantováEkotým pro rodiče – 24. 10. 2017 
Zápis schůzky Ekotýmu pro rodiče ze dne 24. 10. 2017 (přítomní - rodiče zastupující Ekotým)

V úterý se konala schůzka pro rodiče z Ekotýmu. Hlavním důvodem naší společné schůzky bylo představení tématu pro tento školní rok - ODPADY. Shrnuli jsme zde, co již v MŠ ohledně třídění odpadu děláme (sběr papíru) a jak budeme toto téma představovat dětem z Ekotýmu. Poté jsme společně s rodiči připravili plán na celý školní rok. Z této schůzky vzešly skvělé nápady, jak toto nelehké téma dětem co nejvíce přiblížit (exkurze, divadlo, beseda, atd.). Také byly odsouhlaseny akce na druhé pololetí (společný úklid Jahodnice a akce na zahradě DEN ZEMĚ). Všem zúčastněným rodičům děkujeme, byla to velice příjemná schůzka.

Zapsala: L. Bulantová

PRVNÍM TÉMA PRO NÁŠ EKOTÝM

Jídlo

Raduji se z toho, že jsem něco nemusel koupit.                                  

Petr Ledvina

V tématu Jídlo se děti seznamují, co to je zodpovědná spotřeba jídla a jaké jsou zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka.  Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Pokud je to možné, zakládáte s dětmi ve školce záhonky a učíte je, jak si mohou např. samy vypěstovat zeleninu.

 

Ekotým pro rodiče a děti – 22. 5. 2017
Zápis schůzky Ekotýmu pro rodiče a děti ze dne 22. 5. 2017 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu a rodiče zastupující Ekotým)

V pondělí se konala společná schůzka Ekotýmu pro rodiče a děti. Holčičky a kluci zde představili veškerou činnost dětského Ekotýmu za poslední měsíce. Na začátku se pochlubili plakáty polepenými zdravými a nezdravými potravinami. Společně jsme rodičům popsali naše Pomazánkové dny a tvoření vajíčkové a mrkvové pomazánky. Na závěr jsme rodiče informovali o našich záhoncích a zkušenostech s pěstováním rostlin. Třída Motýlci si na svůj záhonek zasadila hrášek, třída Kočičky se stará o záhonek s květinami (frézie, lilie, kosatce) a pěstuje si dýni. Třída Pejsci zasázela ředkvičky a slunečnice a třída Včeličky má záhonek plný bylinek (bazalka, pažitka, máta, šalvěj, atd.). Poté se všichni s velkým nasazením pustili do malování našich dvou nástěnek pro Ekotým. Společná práce rodičů a dětí se neobyčejně povedla. Tyto nástěnky budou umístěny do chodeb naší školky a budou informovat všechny rodiče o tom, co právě s dětmi z Ekotýmu a posléze s dětmi na třídě tvoříme.
 
Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 5. 5. 2017
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 5. 5. 2017 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Téma schůzky – Pomazánky:

V pátek se konala v naší školce další schůzka dětského Ekotýmu. Po společném přivítání a představení programu se děti pustily do práce. Rozdělily se do dvou skupin. První skupina měla na stolečku připravené mističky s potřebnými ingrediencemi k výrobě mrkvové pomazánky. Druhá skupina dětí našla u svého stolku také mističky, ale s ingrediencemi k výrobě vajíčkové pomazánky. Všechny děti se za asistence učitelek pustily do přípravy pomazánek. Někdo krájel cibulku, někdo strouhal jablko, ostatní míchaly a dochucovaly. Na závěr děti namazaly své pomazánky na chlebové jednohubky a začalo společné ochutnávání. Mrkvová pomázánka s jablkem byla lehká a velice chutná. Tradiční vajíčková pomazánka chutnala výtečně. Zdravá svačinka udělala radost všem přítomným. Na závěr schůzky děti vytvořily plakáty, na které nalepily obrázky zdravých a nezdravých potravin.
Další schůzka Ekotýmu se koná 22. 5. 2017 a je společná pro rodiče a děti.

RECEPTY NA NAŠE SKVĚLÉ POMAZÁNKY:
MRKVOVÁ POMAZÁNKA                               

 • 3 středně velké mrkve
 • 1 tvaroh nebo lučina
 • 1 jablko
 • 3 lžíce bílého jogurtu
 • ½ lžičky citronové šťávy  
 • Sůl    

Mrkev a jablko nastrouhejte, přidejte tvaroh
a bílý jogurt. Dochuťte solí a citronovou šťávou.

VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA

 • 5 vajec
 • 1 lučina
 • 3 lžíce bílého jogurtu
 • 1 malá lžíce hořčice
 • 1 jarní cibulka
 • 2 sterilované okurky
 • Sůl

Vařené vejce a okurky nakrájejte na malé kousky. Přidejte bílý jogurt, najemno nakrájenou jarní cibulku a lučinu. Dochuťte hořčicí a solí.

DĚTI DĚLALY MŇAM :-)))))))
Zapsala: L. Bulantová
 

OTVÍRÁNÍ ZAHRADY - 4. 5. 2017

V květnu jsme společně s Ekotýmem rodičů připravili akci na naší školní zahradě. Pro děti a jejich rodiče jsme přichystali odpoledne plné her, soutěží a odměn. Na zahradě bylo několik stanovišť, kde si děti mohly ověřit své znalosti, ochutnat něco dobrého a zasportovat si. Rodiče z Ekotýmu připravili stánek, kde děti ochutnávaly zdravé a chutné dortíky a domácí limonádu. Jejich úkolem bylo poté poznat jaké ingredience byly přidány do pečení a jaké do limonády. U druhého stanoviště se děti učily třídit odpad. A u dalších stanovišť děti poznávaly květiny, ovoce a zeleninu (po hmatu) a přiřazovaly mláďata k jednotlivým zvířatům. Pohybové nadání děti uplatnily u posledního stanoviště, kde se snažily dostat barevné motýlky co nejrychleji do jejich domečků. Společné odpoledne při hrách bylo velice příjemné a rychle nám všem uteklo. 

Rodičům z Ekotýmu bych tímto chtěla poděkovat za plné nasazení a perfektní provedení celé akce.

Zapsala: L. Bulantová
 


Dětský Ekotým – 27. 3. 2017 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 27. 3. 2017 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

V MŠ Jahodnice proběhla první schůzka dětského Ekotýmu. Děti se společně přivítaly a představily. Povídali jsme si o programu Ekoškoly, představili si jednotlivé okruhy (jídlo, voda, prostředí a odpady). Seznámili jsme se s tím, co nás v příštích měsících čeká.Naše první téma je jídlo. Ve třídě jsme měli připravený koš plný potravin, který jsme dále rozdělili na zdravé a nezdravé potraviny. Ze zdravých potravin jsme vytřídili ovoce a zeleninu. Mluvili jsme o důležitosti vitamínu, které nám ovoce a zelenina přináší. Na závěr schůzky děti dostaly hádanku: se zavřenýma očima a podle chuti hádaly, jaký kousek ovoce dostaly do pusinky. Ze schůzky děti odcházely s úkolem: dětem ve třídě předají informace, které se na dnešní schůzce dozvěděly a jako detektivové zjistí odpověď na otázku, zda dostáváme ve školce hodně ovoce a zeleniny.

Zapsala: L. BulantováSchůzka Ekotýmu rodičů – 27. 3. 2017
Úvod:

 • Představení členů Ekotýmu
 
Ekoškola:
 • Proč jsme se zapojili – vysvětlení, jaké důvody vedly k zapojení naší školky do mezinárodního programu Ekoškola.
 • Představení Ekoprogramu – mezinárodní vzdělávací program, historie Ekoškoly.
 • Cíl Ekoprogramu – přiblížit dětem environmentální výchovu a ekologii. Cílem je vést děti k samostatnému rozhodování a přebírání zodpovědnosti za naplňování cílů. Děti tak formou prožitkového učení mění prostředí školy a návyky a jsou šetrnější k životnímu prostředí.
 • Co můžeme od Ekoprogramu očekávat – metodické vedení jak činnosti v oblasti enviromentální výchovy a ekologie zapojit do ŠVP.
 • Sedm kroků Ekoprogramu:
 • První krok – Ekotým
 • Druhý krok – Analýza
 • Třetí krok – Plán činností
 • Čtvrtý krok – Sledování a vyhodnocování
 • Pátý krok – Enviromentální výchova ve výuce
 • Šestý krok – Informování a spolupráce
 • Sedmý krok – Ekokodex
 • Čtyři hlavní témata:
 • Jídlo
 • Odpady
 • Prostředí
 • Voda
 • Naše téma – jako první bylo zvoleno téma Jídlo. Dále bude následovat téma Odpady.
 • Analýza – děti začaly zjišťovat, jaké jsou silné a slabé stránky v naší školce u vybraného tématu. O průběhu analýzy budou informovat rodiče na společné schůzce Ekotýmu a následně bude stanoven plán činností.
 
Co nás čeká ve školce?
 • Pomazánkové dny – děti samy tvoří a ochutnávají pomazánky
 
Velikonoční akce na zahradě
 • Společná akce pro děti a rodiče
 • Navrhovaný termín 27. 4. 2017 v 16:30 hod.
 • Úkol pro rodiče z Ekotýmu – zajistit dvě stanoviště pro děti. První stanoviště k tématu Jídlo, druhé stanoviště k tématu Odpady.
 
Otázky k analýze (téma – Jídlo)
 • Během schůzky Ekotýmu vyplynuly další otázky k tématu Jídlo:
 • Které jídlo nám ve školce chutná a které naopak nemáme rádi?
 • Vyhovuje nám velikost porcí?
 • Na další schůzce Ekotýmu dětí budeme děti informovat o tom, že různorodost a pestrost jídel je nutná pro vyváženou stravu a pokud to bude možné, domluvíme návštěvu naší kuchyně.
 
Ekokodex
 • Společně byly stanoveny pravidla Ekotýmu
 
 
Další schůzka Ekotýmu
 • Společná schůzka Ekotýmu dětí a rodičů proběhne v pondělí 22. 5. 2017 v 16:30 hod.

 
Zapsala: L. Bulantová